Avtal

  • Vi utför montage arbete åt stora kunder som Skanska, Veidekke mfl.

  • Vi har samtliga certifikat för att säkerhetskälla att alla villkor uppfylls

  • Vi har bland annat kollektivavtal , hängavtal med byggnads och under många vi har utfört installationer i säkerhetskänslig verksamhet åt företaget Special fastigheter, vi innehar säkerhetsklass 3

  • Maxven har gått igenom säkerhetsprövning samt våra medarbetare